Burza

Nad Warszawę nadciągnęły ciemne chmury. Widok na Elektrociepłownię Siekierki.