Inprezowa Volterra/ Una festa a Volterra

Miasto, w którym toczy się akcja „Zmierzchu” (wersja książkowa – film kręcony był w Montepulciano). La città dove si svolge l’azione di „Twilight„ (solo in versione …